Działaj lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerstwo dla Doliny Baryczy
Get Adobe Flash player
Galeria
SONDY
Czy podoba Ci się plac zabaw w Olszówce?
 

Na zebraniu wiejskim sołectwa Olszówka w dniu 16 września 2010 r. mieszkańcy ustalili i uchwalili wniosek o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2011 r. w kwocie 11013,83 zł na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

 

Zadania do realizacji w 2011 r.:
1. Zakup rozkładanych stołów i ławek
Koszt: 3000,00 zł.
2. Modernizacja i doposażenie placu zabaw znajdującego się w Olszówce, w tym:
a)       zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną,
b)       wyrównanie terenu pod boisko do piłki nożnej,
c)        zakup sadzonek krzewów i drzew oraz ziemi do posadzenia na terenie placu zabaw,
d)       zakup kosiarki do koszenia placu zabaw i innych miejsc w sołectwie.
Koszt: 8013,83 zł.

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania: 11013,83 zł.

Środki te zostały nam przyznane i pozostaje nam tylko znaleźć odpowiednie oferty i zrealizować planowane zadania. Pracami koordynuje sołtys p. Andrzej Kuziela. W sprawie realizacji powyższych zadań, będą umieszczane informacje na stronie.

Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

fs1b

fs2b

 
Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez "Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".